Inbetalning

Inbetalning:
Smiths fitness AB
Organisations nummer: 559086-2339
BG: 5022-6521

OBS! Skriv namn och vad inbet gäller i meddelande rutan! (Ex: Anna Andersson 2-3 Lö, eller månadskort, klippkort)

För mer info maila till:
funkydance15@gmail.com